Björknässkolan i Nacka kommun

Våra skolor och särskilda undervisningsgrupper

Nyheter

Skolan börjar måndag 20 augusti. Välkomna alla elever!
Förskoleklass kl 8:00 i klassrum. 
Årskurs 1-6 kl 8:30 på skolgården vid stora scenen.
Åk 7 kl 10:00 i aulan (Hus B).
Åk 8-9 kl 8:30 i respektive klassrådssal.

Information om blivande förskoleklasser på Björknässkolan höstterminen 2018. Läs mer...

Följ oss på Facebook www.facebook.com/Bjorknasskolan

Hitta oss på Facebook

skola_hallbar_utv

hallbar-utveckling

Microsoft

gleerups-

ScreenHunter_02_May._06_13.40    

RSS Feed - Våra nyheter

Nyheter RSS 2.0 Nyheter RSS 2.0
Nyheter ATOM Nyheter ATOM

Schoolsoft

 

Infomentor
Nackas kommunala skolor har upphandlat en ny leverantör som kommer ersätta Schoolsoft from HT-2018. Företaget Infomentor kommer leverera sitt elevadministrativa system till samtliga kommunala förskolor och grundskolor i Nacka. Läs mer...


SchoolSoft stängs för inloggning
Från och med 9 juli 2018 är det inte längre möjligt att logga in i SchoolSoft som vårdnadshavare.

Schoolsoft: https://sms13.schoolsoft.se/nacka

Vi i skolledningen vill understryka vikten av att alla vårdnadshavare skaffar sig ett konto/registrerar sig i Schoolsoft och ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns där är aktuella. Det finns flera skäl till detta:

Det kommer att vara via Schoolsoft som vi hämtar kontaktuppgifter till elevernas vårdnadshavare - adress, telefonnummer och e-postadress. Det är viktigt att uppgifterna är aktuella för att vi ska ha möjlighet att nå vårdnadshavarna under skoldagen om det skulle behövas.

  • Via Schoolsoft får ni information om er dotter/sons frånvaro. Det är där ni frånvaroanmälan ert barn vid sjukdom, tandläkar- och läkarbesök. Ledighet måste sökas på separat blankett.
  • Via Schoolsoft kommer ni vara uppdaterade på er dotter/sons läxor, prov och vad de behandlar i de olika ämnena. Ni kommer också att kunna läsa om kommande händelser i kalendern eller under nyheter.
  • Via Schoolsoft får ni också tillgång till studierapporter med skriftliga omdömen om er dotter/sons studieresultat i samband med utvecklingsamtal.
  • All skriftlig information till vårdnadshavare sker direkt via Schoolsoft eller via e-post, t ex inbjudan till föräldramöten. Vi skickar inte brev fortsättningsvis via posten. Den vårdnadshavare som inte har tillgång till Internet ska kontakta skolans expedition och anmäla att man i stället önskar få information hemskickad via post. Ni når skolans expediton på telefon 08-718 85 00.
  • Samma elev kan kopplas till flera vårdnadshavare.

 

Manual för elever finns här.

Manual för vårdnadshavare finns här.

 

Med vänliga hälsningar

Skolledningen på Björknässkolan

 

Välkommen till InfoMentor

Nackas kommunala skolor har upphandlat en ny leverantör som kommer ersätta Schoolsoft from HT-2018. Företaget Infomentor kommer leverera sitt elevadministrativa system till samtliga kommunala förskolor och grundskolor i Nacka. Läs mer...


 

Följ Björknässkolan på Facebook