Björknässkolan i Nacka kommun

Våra skolor och särskilda undervisningsgrupper

Nyheter

Skolan börjar måndag 20 augusti. Välkomna alla elever!
Förskoleklass kl 8:00 i klassrum. 
Årskurs 1-6 kl 8:30 på skolgården vid stora scenen.
Åk 7 kl 10:00 i aulan (Hus B).
Åk 8-9 kl 8:30 i respektive klassrådssal.

Information om blivande förskoleklasser på Björknässkolan höstterminen 2018. Läs mer...

Följ oss på Facebook www.facebook.com/Bjorknasskolan

RSS Feed - Våra nyheter

Nyheter RSS 2.0 Nyheter RSS 2.0
Nyheter ATOM Nyheter ATOM

Arbetslag

 

Elevhälsoteamet

 

Expeditionslaget

 

Klockspelet F-3

 

Vintergatan F-3

 

Kärnhuset 4-6

 

Björkbacken

 

Blå laget 7-9

 

Gröna laget 7-9

 

Orange laget 7-9

 

Röda laget 7-9