Välkommen till Björknässkolan

På Björknässkolan har vi engagerade och kunniga lärare, vi har elever som trivs och värnar om varandra, trygghet och trivsel är viktigt för alla på skolan. Våra elever har höga studieresultat.

Grunden för lärande är att alla känner sig trygga respekterade och uppskattade. Med en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling och ett kraftfullt trygghetsarbete sätter vi trygghet och trivsel i centrum. Skolan präglas av ett lugnt klimat där yngre och äldre elever är tillsammans på våra skolgårdar. För att öka trivseln och möjlighet till aktiviteter finns speciell personal för utemiljö och rastverksamhet.

Våra elever får en god grund för fortsatta studier och vi är stolta över deras resultat. Vi arbetar ständigt med att följa upp elevernas resultat i alla skolår och när de går vidare till gymnasiet vet vi att de klarar sig mycket bra.

För att möta elevens kunskapskrav och utvecklingen i samhället och omvärlden är Hållbar utveckling och IT en naturlig del i undervisningen vilket bidragit till att vi har Microsoft och WWF som samarbetspartners i skolan. Under sin tid på Björknässkolan får alla våra elever en egen bärbar dator som ett pedagogiskt verktyg, datorn använder de i skolan såväl som hemma. Vi använder InfoMentor som pedagogiskt verktyg för att stärka kommunikationen mellan elev, föräldrar och personal.

På Björknässkolan har vi olika ämnessalar för lärande. Vi har ett eget hus där naturorienterande ämnen och matematik står i centrum och salar som är utformade för kemi, fysik, teknik och biologistudier. På skolan finns en hemkunskapssal, musiksal, bildsal, flera slöjdsalar och två idrottshallar – allt för att ge eleverna goda möjligheter att utvecklas inom de praktiskt estetiska ämnena.

InfoMentor

Inloggning vårdnadshavare här

Inloggning elever och personal här

Följ Björknässkolan på Facebook