Björknässkolan i Nacka kommun

Nyheter

Trevlig sommar! Skolan börjar igen måndag 17 augusti. Läsårsdata

Följ oss på Facebook www.facebook.com/Bjorknasskolan

skola_hallbar_utv

hallbar-utveckling

Microsoft

gleerups-

ScreenHunter_02_May._06_13.40    

RSS Feed - Våra nyheter

Nyheter RSS 2.0 Nyheter RSS 2.0
Nyheter ATOM Nyheter ATOM

Trevlig sommar

Trevlig sommar! Skolan börjar igen måndag 17 augusti. Läsårsdata

InfoMentor

Inloggning vårdnadshavare här

Inloggning elever och personal här

Följ Björknässkolan på Facebook