Förskoleklass

 

Fakta förskoleklass:

  • Verksamheten är obligatorisk sedan 2018.
  • Förskoleklassen är en egen skolform med egen läroplan inom det offentliga skolväsendet ledd av rektor.
  • Tiden som är kostnadsfri är 15 timmar per vecka. Övrig tid är omsorgstid och är avgiftsbelagd.
  • Förskoleklassen är en integrerad verksamhet i skolan.

 

Björknässkolans målsättning med förskoleklassen är att:

  • Varje barn ska känna sig välkommen till förskoleklassen och känna glädje, trygghet och tillfredställelse med verksamheten.
  • Barnet ska ges stort utrymme för lek, vilket är en förutsättning för dess lärande och utveckling.
  • Stärka barnets utveckling och självförtroende genom att utgå från dess tidigare kunskaper och erfarenheter.
  • Stimulera nyfikenheten och lusten att lära.
  • Barnet ska få en god inskolning i skolans miljö och arbetssätt.
  • Ha ett gott samarbete med er föräldrar.
 
För att uppnå dessa mål med verksamheten arbetar vi så här:
I förskoleklassen ges stort utrymme för lek, vilket är en förutsättning för elevernas lärande och utveckling. I leken ger vi barnen tillfälle att träna sin sociala kompetens, sin kreativitet, sin problemlösnings förmåga och sitt logiska tänkande.
 
De stora byggstenarna för verksamheten utöver leken är: skapande, musik, högläsning, svenska, matematik och värdegrundsarbete.
 
Alla elever i förskoleklass har idrott, under ledning av utbildad idrottslärare.
 
I förskoleklasserna arbetar förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Vi håller till i samma lokaler, både på skoltid och fritidstid.
 
Så här går inskolningen till:
Den första tiden som ny elev och förälder i Björknäs förskoleklass är mycket viktig. På vårterminen innan skolstart bjuder vi in blivande elever och föräldrar till ett skolbesök för att få träffa sina nya klasskompisar och lärare. Information om skolbesök och inskolning delas ut vid ett föräldramöte under våren. I samband med skolstart träffas föräldrar och lärare för ett inskolningssamtal.
 
skolan ar kul-