Microsoft

School of the future – ett samarbetsprojekt med Microsoft             

Under hösten 2006 fick Björknässkolan en förfrågan att ansöka om att delta i Microsofts världsomfattande skolprojekt School of the future. Att Björknässkolan fick denna förfrågan beror på att vi under många år arbetat med att implementera IT som en naturlig del i undervisningen och i elevernas lärande. Björknässkolan besitter en väldigt hög lägsta nivå när det gäller IT-kompetens och användningen av detta verktyg. Björknässkolan är omnämnd i som ett bra exempel på en lyckad IT-satsning.

Vi antogs som en av 12 innovativa skolor i världen och på våren 2007 startade Innovative Schools Program. Projektet har har inneburit mycket för vår utveckling och vi ser att Microsoft är absolut den starkaste, mest kreativa samarbetspartner man kan önska sig.

Fokus har legat på skolutveckling och lärande. Under två år har vi vid flera tillfällen rest för att träffa deltagaran från de övriga elva länderna för att lära av dem och dela med oss av våra tankar. Emellan mötena har vi deltagit i virtuell universitys och via nätet tadig del av spännande föreläsare. Projektet har även inneburit ett samarbete med forskare från University of Washington. Vi har fått uppgifter att diskutera och ta ställning till inför varje möte, oavsett om det skett live eller på nätet. Under resans gång har vi lärt oss oerhört mycket.

Dessa två år i Innovativa Skolporgrammet var en utprövningsperiod för Microsoft och avdelningen Partnership in Learning. Hösten 2009 växer det och innefattar nu sju svenska skolor.

Läs mer om Innovative Schools här.

ScreenHunter_11_Oct._20_14.15

 

WWF

Björknässkolan blir ”Skola på hållbar väg”

Björknässkolan blir modellskola tillsammans med Världsnaturfonden och blir en av 10 skolor i Sverige i WWF projekt ”Skola på hållbar väg”. Projektet går ut på att alla på skolan ska arbeta för att utveckla vårt dagliga arbete och elevernas lärande kring hållbar utveckling. Vi ser mycket fram emot att samarbete med Världsnaturfonden de kommande åren och under höstlovet startade vi upp arbetet med en halvdags föreläsning och arbete med representanter från WWF och all personal på skolan.

ScreenHunter_12_Oct._20_14.26

 

Läs artikel om skolan i Nacka Värmdö Posten.

Läs artikel från Ronald Mc Donald.

Läs artikel om Björknässkolans arbete med livskunskap från Nacka Nu.

Natur och Kultur

Under 2009 har Natur och Kultur tagit fram digitala läromedel i samarbete med pedagoger från Björknässkolan. Hittills har samarbetet resulterat i Viking Online och English Online.

ScreenHunter_05_Dec._08_13.12Viking Online innehåller helt unika filmklipp som har tagits fram genom inspelningar på en autentisk vikingagård. Genom filmklippen, faktatexter, musik, berättelser och interaktiva övningar får eleverna en fantastisk inblick i hur det var att leva under vikingatiden. Eftersom materialet finns på nätet, kan eleverna jobba med det både i skolan och hemifrån.English-online

I English Online kan eleverna välja mellan att lyssna på och/eller läsa olika interkulturella texter. Eleverna stimuleras att lösa viktiga grammatikuppgifter med hjälp av interaktiva övningar och repetera dessa med en rolig quiz. Dessutom finns det ett antal instruktionsfilmer med tydliga förklaringar till de olika grammatiska momenten.

Samarbetet kommer att fortsätta under 2010 då mer digitalt läromedel kommer att utvecklas.

nok