Artikel om wwf

Senast uppdaterad måndag, 21 december 2009 10:54

Artikel i Nacka Värmdö posten 26 Februari 2008.

wwf

Matilda Alberg, Emrik Cygnaeus och Leo Schmid ska bli framtidens miljömedborgare.
FOTO: Jenny Frejing

 

Utvalda att förbättra världen


Saltsjö-Boo 26 februari Björknässkolan har handplockats av Världsnaturfonden som en av tio modellskolor i landet i projektet ”Skola på hållbar väg”. Förutom klimat och miljöfrågor ska eleverna få lära sig att vara bra vänner.

I klass 2A har barnen redan lärt sig en hel del om hur de påverkar sin omgivning genom sina beslut Och nu har de gjort det till sitt ansvar att föra vidare budskapet.
– Jag brukar säga till mina föräldrar när jag tycker att de åker för mycket bil. Då föreslår jag att vi ska cykla istället, säger Emrik Cygnaeus.
Skolbarnen turas också om att hjälpa ”Majsan” som är rast- och miljöansvarig, med att hålla rent på skolgården, kompostera med mera.
– När någon glömmer, brukar vi påminna varandra om att man måste tänka på naturen. Till exempel att vi måste släcka lamporna efter oss, för annars drar det så mycket el, säger Matilda Alberg.
Det märks tydligt att just miljöfrågor är något som lärarna redan prioriterar och diskuterar på Björknässkolan. Och i och med det här projektet kommer skolan att ta ytterligare steg i sitt arbete och ta hänsyn till ännu fler faktorer, för att komma längre på sin väg mot en hållbar framtid.
– Det här innefattar jättemycket. Tanken är att införa ett helhetstänk där vi har fortbildning för all personal och att de i sin tur integrerar detta i sin undervisning, säger Anne Sjö, biträdande rektor och projektansvarig på Björknässkolan.

Ökat elevinflytande
Bland annat ska eleverna få vara med och styra sin skoldag mer än vad de gör nu.
– Det är en av de viktiga delarna i vår satsning. Vi vill att de ska vara med och bestämma rejält så att de verkligen känner sig delaktiga. Vi vill också implementera det här så att det även fortgår i framtiden.
I ett första steg i projektet har skolan gjort en självvärdering med avstamp från hur långt de kommit i sitt arbete, alltså var de står nu.
– Det är utifrån verktyg vi fått från WWF som vi tittat på flera olika punkter och placerat in oss själva i en skala som går från icke-engagerat stadium till avancerat stadium. Skalan ska vara en indikation på hur långt vi kommit och hur vi kan minska våra ekologiska fotavtryck.
Ett exempel är att skolan ser över sin lokala arbetsplan, där kriteriet för att få högsta betyg är att alla skolans arbetslag och enheters arbete ska genomsyras av lärande för hållbar utveckling och att detta står inskrivet i läroplanen.

Redovisning om två år
Målet med projektet är naturligtvis att komma så långt som möjligt när det gäller alla bitar, men redan 2010 ska de tio modellskolorna visa upp sina resultat och erfarenheter vid en nationell konferens.

Skriv ut

Omid Ekhlasi
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.