Telefonlista

  

Björknässkolan
Björknäs skolväg 15

132 44 Saltsjö-Boo

Expeditionen: Johan Alvö  08-718 85 00 070-431 85 00
Rektor: Monica Neuman 08-718 86 53 070-431 86 53

Biträdande rektor Björknäs förskolor:
Elisabet Steglin Wahlström 

08-718 86 80

070-431 86 80
Biträdande rektor F-6: Anna Ärnbäck 08-718 85 05 070-431 85 05
Biträdande rektor 7-9: Sara Rydén 08-718 85 00 070-431 85 04
Biträdande rektor Solfjäderns specialsärskola, Björknäs grundsärskola, Björknäs gymnasiesärskola: Ulrika Kjellberg
08-718 85 00 070-431 85 25
Intendent: Mats Lindskoug 08-718 85 00 070-431 85 17
Skolpsykolog: Kristofer Andersson 070-430 22 97  
Skolkurator: Helena Eng 070-431 98 77  
Ansvarig speciallärare: Anita Olsson 070-431 85 08  
Skolsköterska: Elin Afzelius 08-718 85 27  
Skolsköterska: Anna Wassberg Åkergren 
08-718 91 90  
Skolläkare: Anna Lundquist 08-718 85 27  
Studie- och yrkesvägledare: Nitha Ridderskans 08-718 85 14 070-431 85 14
Vaktmästare: Urban Adolfsson 070-431 85 15  
Skolmåltid: Raziye Arslan (husmor) 08-718 85 28  
Hemkunskap 070-431 75 98  
NO-institutionen 08-718 85 11  
Kärnhuset lärare 08-718 86 75  
Förskoleklass A 08-718 85 15  073-821 79 17
Förskoleklass B  08-718 85 92  073-820 73 12
Förskoleklass C  08-718 85 18  073-821 75 69
Förskoleklass D 08-718 85 42  073-821 33 70
Öppnings- och stängningsfritids: 
Vintergatan, kl 6:30-8:00, 17:00-18:00
08-718 85 12  
Centrumskolan  08-718 84 73  070-431 84 73
Solfjäderns specialförskola 070-431 86 38  
Grundsärskolan 070-431 95 97  
Gymnasiesärskolan 073-811 63 92  
Björknäs fritidsgård (Centralplan) 070-431 09 59  
Kontraktsfrågor fritidshem/Nacka24:
Susanne Gustavsson
070-431 85 09