Fakta om skolan


Björknässkolans rektorsområde ligger i Saltsjö-Boo i Nacka Kommun. På Björknässkolan finns elever från förskoleklass till årskurs 9. I rektorsområdet finns även en grundsärskola, gymnasiesärskola, resursskola samt Björknäs förskolor. En av våra förskolor är en specialförskola som tar emot barn med flerfunktionsnedsättning. På enheterna arbetar cirka 240 personer.

Vem svarar på dina frågor?
Du finner svar på många av dina frågor här på hemsidan. Har du ytterligare frågor:

Monika Neuman, rektor
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
070-431 86 53

Elisabet Steglin Wahlström, biträdande rektor Björknäs förskolor
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-431 86 80

Anna Ärnbäck, biträdande rektor F-6
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-431 85 05

Sara Rydén, biträdande rektor 7-9
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   
070-431 85 04


Om grund- och gymnasiesärskolan samt specialförskolan
Ulrika Kjellberg, biträdande rektor Solfjäderns specialsärskola, Björknäs grundsärskola, Björknäs gymnasiesärskola
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
070-431 85 25

Vision
Björknässkolan har tradition, framtidstro, höga kunskapskrav och en utbildning som är anpassad till individen och ett framtida samhälle. Alla vuxna har en stark tilltro till och höga förväntningar på våra elevers förmåga.

Björknässkolans värdegrund och lokala mål
En bra grund för bästa inlärning är när elever och personal trivs. På Björknässkolan vill vi att alla ska känna sig trygga, respekterade och uppskattade. För att våra elever ska vara väl förberedda inför fortsatta studier vill vi:
  • stå för tydliga normer och värderingar att alla i skolan ska känna ansvar och delaktighet i skolans arbete
  • att alla upplever att de kan påverka skolans mål och innehåll
  • att skolan har öppna dörrar för föräldrar och övriga samhället att skolan uppmuntrar elevernas kreativitet och lär dem ta eget ansvar
  • erbjuda en bra arbetsmiljö ha förväntningar och krav på höga studieresultat
  • att våra elever har mycket god utbildning i kommunikation och informationsteknik
  • att skolan genom kontinuerlig utvärdering ständigt förbättras
  • att alla i skolan trivs och känner lust att lära


Så här arbetar skolan mot målen
Björknässkolan F-9 arbetar idag i sex arbetslag. Tre av arbetslagen finns för åk F-6 och innehåller all personal från skola och fritidsverksamhet. Arbetslagets personal tar därigenom ett helhetsansvar för varje elevs hela skoldag vilket skapar trygghet och kontinuitet för varje barn och dess föräldrar. Tre arbetslag finns för åk 7-9. De består av ca 10 pedagoger som är stommen i ca 100 elevers undervisning. I arbetslagen ingår skolans specialpedagoger. En klasstorlek på 23-25 elever skapar en bra grund för att möta varje elevs individuella behov. Alla arbetslag utvärderar varje läsår sina resultat och nya mål utifrån denna utvärdering sätts inför varje läsår.

Så här arbetar skolan med miljön
Björknässkolan har ”Grön Flagg”. Det innebär att skolan certifierats som miljöskola. Skolan har flera personer anställda för miljö-och rastverksamhet. De tar dagligen hand om sop-och pappershantering, kompostering och miljöarbete både inom- och utomhus tillsammans med elever. På åk F-6 sker även utlåning av lekredskap under rasterna.

Så här arbetar skolan mot mobbning
Ett av Björknässkolans viktigaste mål är att säkerställa varje individs trygghet och trivsel. Vi arbetar mot mobbning enligt modell från stiftelsen Friends. Varje arbetslag har två pedagoger som ansvarar för trygghetsarbetet inom laget, de ingår i trygghetsteamet som leds av biträdande rektor. I varje klass finns två kompisstödjare. Varje vecka träffas de vuxna i trygghetsteamet och varje månad träffas alla kompisstödjare 7-9 för att planera projekt och göra gruppstärkande övningar som de sedan gör i sina klasser.

Så här arbetar skolan med IT
Vi anser att IT är ett mycket bra sätt att individanpassa undervisningen, att kommunicera och hela tiden ha tillgång till uppdaterad information. Läs mer här om hur vi använder IT som ett sätt att hjälpa eleverna att nå sina mål. Länk till skolans e-strategi.