Läsårsdata

 

Höstterminen 2020  
Måndag 17/8 Skolstart
Onsdag 23/9 Studiedag
Vecka 44 Höstlov
Måndag 26/10 Fritids stängt (studiedag)
Fredag 18/12 Terminsavslutning
   
Vårterminen 2021  
Måndag 11/1 Fritids stängt (studiedag)
Tisdag 12/1 Skolstart för eleverna
Vecka 9 Sportlov
Måndag 29/3 Studiedag
Vecka 14 Påsklov
Fredag 14/5 Lovdag
Måndag 24/5 Studiedag
Fredag 11/6 Läsårsavslutning
   
Sommaren 2021  
Vecka 29-31 Fritids stängt
   
Höstterminen 2021  
Tisdag 17/8 Skolstart
Tisdag 21/12 Läsårsavslutning
   
Vårterminen 2022  
Tisdag 11/1 Skolstart
Fredag 10/6 Läsårsavslutning